Drie vragen aan...

Heleen Verberne - de Vries

1. Sinds wanneer zet jij je in voor BfL en op welke manier doe jij dat?

Sinds 2012 ben ik betrokken bij BfL; toen ben ik met in totaal 4 dames (waaronder Marleen) voor het eerst naar Oeganda geweest en enthousiast geworden. Vanaf 2014 zit ik in het bestuur als secretaris.

2. Hoe ben jij met BfL in aanraking gekomen?

Uiteraard door het enthousiasme van Marleen. Onze mannen kenden elkaar zakelijk en zo heb ik Marleen leren kennen.

3. Waarom ben JIJ vrijwilliger voor BfL?

Om diverse redenen: ik vind het belangrijk naast je reguliere werkzaamheden en dagelijkse ‘thuisdingen’ iets voor een ander te doen op vrijwillige basis. BfL sprak mij enorm aan omdat alle vrijwilligers dit ook écht allemaal op vrijwillige basis doen. Daarnaast heeft het raakvlakken met onze supermarktbranche. Vrijwilligerswerk houdt voor mij in: je doet iets met leuke en inspirerende mensen om je heen en je leert ook weer iets van het werk wat je doet.