BRIKETTENPROJECT

Met het brikettenproject wil Bake for Life zelfvoorzienend zijn met uit afval gemaakte briketten om de ovens te stoken.
Het project

Eén van de uitdagingen van Bake for Life is dat we de meeste van onze ovens stoken op hout.

Maar stookhout wordt een steeds groter probleem; klimaat, ontbossing, hout wordt schaarser en daardoor duurder.

Om deze reden willen wij ons richten op alternatieve brandstoffen.

Een alternatief voor het stoken van onze stoven en ovens zijn briketten, gemaakt uit afval. Dit afval kan uit de community tegen betaling worden ingezameld en omgezet worden in groen-brandstof. Net houtskool maar gemaakt van afval in plaats van uit hout.

Pilot

De kennis en middelen voor het maken van briketten is op het platteland niet of nauwelijks aanwezig. Daar willen wij als Bake for Life verandering in brengen door naast bakkerijen ook kleine briketten-fabriekjes te starten.

 

Het BISS-brikettenproject

Er ligt een plan voor een pilot; een kleine briketten productieplaats. De basis is al aanwezig; handmatige machines voor het maken van briketten, trainingen in het maken van briketten en mensen die het kunnen opstarten. We hebben echter op korte termijn 3.000 euro nodig om de pilot te laten slagen.

Ons doel is in alle gebieden waar onze bakkerijen en BISS bakkerijen gevestigd zijn een briketten-productie op te starten.

HELP ONS MET HET BRIKETTENPROJECT!

Bent u net als enthousiast over deze ontwikkeling en wilt u ons steunen dit mogelijk te maken? Uw donatie is zeer welkom!

BEDANKT VOOR JE HULP!

Je betaling is veilig en je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bake for Life heeft het CBF-keurmerk en werkt met duidelijke regels, procedures en gedragscodes.
Van elke gift gaat gegarandeerd 100% naar de bakkers.
Foto’s: