BAKE FOR LIFE OP SCHOOL

Bake for Life is ook aktief op scholen met een speciaal voor het basisonderwijs samengesteld lespakket.

Scholieren helpen scholieren

Voor scholen in het basisonderwijs heeft Bake for Life een speciaal lespakket ontwikkeld dat kinderen inzicht biedt in ons werk. De basisscholen in Nederland hebben de taak om aandacht te besteden aan “burgerschap”. Speerpunten zijn: actief meedoen aan de samenleving, een deel van de samenleving willen zijn en daaraan een positieve bijdrage willen leveren. Daar sluit het lespakket van Bake for Life heel goed bij aan!

Passend onderwijs

Al vanaf het schooljaar 2014-2015 bieden de scholen in Nederland passend onderwijs. Belangrijk hierin is het denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dit sluit goed aan bij de gedachte van de stichting Bake for Life: “Disability is not inability”.

Wilt u gebruik maken van het lespakket en een digitale versie ontvangen, neem dan contact met ons op.