Het Bake for Life College

Als bakker is het niet alleen belangrijk om te weten hoe je een brood moet bakken, er zijn veel meer dingen die van belang zijn. 

Hoe maak je een kostprijsberekening? Hoe doe je de boekhouding?

Welke hygiëneregels komen er in de bakkerij bij kijken?

Wat is de werking van de verschillende grondstoffen?

Onze leerlingen leren het allemaal op het Bake for Life College.

Het ontstaan

Voorzitster Marleen Pater legt uit waarom Bake for Life dit educatieve project opgezet heeft. ‘Het idee voor een school ontstond op verzoek van de zusters. Een opleiding is heel belangrijk in Afrika. Toen het gebouw in Tororo klaar was, begonnen we in de bakkerij daarom een bakkersopleiding. Het was een succes: binnen no time hadden we 200 leerlingen. Al gauw bleek dat dit nog niet de juiste manier van opleiden was en het project moest helaas stopgezet worden

Alsof het zo had moeten zijn viel niet veel later alles op de juiste plaats. We ontmoetten Christiena de Vries die middelbare beroepsopleidingen schrijft voor Afrika. In dezelfde tijd gaf Cees Hack, oud leraar op de bakkerschool en werkzaam in de grondstoffenbranche, aan dat hij Bake for Life actief wilde ondersteunen. Ineens hadden we de juiste mensen op de juiste plek om Bake for Life Collega een succes te maken.’ 

De opleiding

Wij bieden een middelbare beroepsopleiding aan waarbij de studenten praktijk en theorie combineren. Voor het opstarten van deze opleiding is Bake for Life de samenwerking aangegaan met Hanze University in GroningenIn klassen van ongeveer 20 personen doorlopen de leerlingen de 3-jarige opleiding in modules van 3 maanden. De leerlingen leren natuurlijk hoe ze moeten bakken door te leren hoe ze degen moeten bereiden, hoe het rijsproces werkt en wat de werking van een oven is. Daarnaast komen er allerlei andere onderwerpen aan bod, van de boekhouding tot hygiëneregels. 

Daarnaast worden er op dit moment meerdere cursussen, zoals catering, verzorgd op Bake for Life college.

De modules

Er wordt gewerkt met modules omdat niet alle leerlingen in staat zijn om het hele traject te volgenZe zijn bijvoorbeeld thuis nodig om in het gezin mee te helpen. Wanneer een leerling voortijdig de opleiding verlaat, kan hij of zij met een behaalde module op zak thuis tóch een winkeltje opzetten en gaan bakken.

De leerlingen zijn afkomstig uit alle hoeken van het land. Door diverse giften en sponsoring (o.a. van het Nationaal Schoolontbijt 2010) hebben we een slaapzaal voor zowel de jongens als voor de meisjes kunnen bouwen. Vaak heeft de hele familie mee gespaard om het voor een leerling mogelijk te maken de opleiding te volgen. De leerlingen betalen zelf dit schoolgeld wat gebruikt wordt om de opleiding draaiende te houden 

Succes factor

Het College telt twee praktijklokalen: eentje voor brood en eentje voor banket. De lessen worden verzorgd door plaatselijke bakkerijdocenten die via gastcolleges of workshops zijn geïnstrueerd door deskundigen uit Nederland. Het lesmateriaal wordt geschreven door diverse deskundigen op dit gebied. 

Foto’s: