Het Bake for Life College

Een volwaardige bakkerijopleiding die ervoor moet zorgen dat Oegandezen niet alleen weten hoe ze een brood moeten bakken, maar ook kennis hebben over de werking van grondstoffen, kostprijsberekeningen, boekhouding en hygiëne. Dat is Bake for Life College.
Het project

Voorzitster Marleen Pater legt uit waarom men begonnen is met dit educatieve project:” Het idee voor de school ontstond een paar jaar geleden, door vraag van de zusters. Opleiding is heel belangrijk in Afrika (overal trouwens). Toen het gebouw in Tororo klaar was, begonnen we in de bakkerij een bakkersopleiding. Heel succesvol, we hadden in no time 200 leerlingen. Maar al gauw bleek dit niet de juiste manier was. Bake for Life besloot samen met de zuster de opleiding een halt toe te roepen. De scholing werd gestaakt. En alsof het zou moest zijn, de tijd hierop volgend  viel alles op zijn plaats. We ontmoeten Christiena de Vries, haar beroep; middelbare beroepsopleidingen schrijven voor Afrika!!  In dezelfde tijd gaf Cees Hack aan dat hij Bake for Life actief wilde ondersteunen. Met zijn achtergrond als leraar op de bakkersschool en nu werkzaam in de grondstoffenbranche, de juiste man op de juiste plek.”

De doelgroep

Het is een opleiding waarbij de studenten praktijk en theorie zullen combineren.
Voor het opstarten van de middelbare beroepsopleiding is Bake for Life de samenwerking aangegaan met Hanze University in Groningen
In klassen van ongeveer 20 personen doorlopen de leerlingen de 3-jarige opleiding in blokken van 3 maanden. Daarbij leren ze om te gaan met de grondstoffen en te werken aan de werkbank en natuurlijk te bakken, met daarbij het rijsproces en de werking van de oven. Maar ook een stuk hygiëne en boekhouding zal niet ontbreken.

De opleiding

Er is gekozen voor modules, omdat de studenten niet altijd in staat zijn om het hele traject te doorlopen. Omdat ze bijvoorbeeld thuis nodig zijn.
De studenten zijn afkomstig uit alle hoeken van het land. Door diverse giften/sponsoring van (O.a. het Nationaal Schoolontbijt 2010) zijn wij in de gelegenheid een slaapzaal voor de jongens en één voor de meisjes te bouwen. Vaak heeft de hele familie mee gespaard om het voor die persoon mogelijk te maken de opleiding te volgen. Want ze betalen wel gewoon schoolgeld. Dat is nodig om de boel draaiende te houden. Mocht iemand voortijdig de opleiding verlaten, dan kunnen ze met een module op zak, thuis tóch een winkeltje opzetten en gaan bakken.

Succes factor: de BISS Box!

Het College telt twee praktijklokalen: één voor brood en eentje voor banket. Het theorielokaal zit ernaast, alleen afgescheiden door een één meter hoge muur. Hierdoor kunnen de leerlingen direct zien wat er in de bakkerij gebeurd. De lessen worden verzorgd door plaatselijke bakkerijdocenten die via gastcolleges of workshops zijn geïnstrueerd door deskundigen uit Nederland. Het lesmateriaal wordt geschreven door diverse deskundigen op dit gebied.

Foto’s: