VASTENACTIE 2022

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.

Parochie ‘regio de Waterkant’

Afgelopen jaar heeft de Parochie ‘regio de Waterkant’ zich tijdens de Vastenactie actief ingezet voor Bake for Life. Ondanks dat de werkgroepleden te maken hadden met de maatregelen rondom covid-19, is er toch een fantastisch bedrag van 19.000 euro opgehaald!

Ook tijdens de vastenperiode van 2022 gaat de parochie zich nogmaals regionaal inzetten voor Bake for Life. Niet alleen in Nederland hebben we te maken met de gevolgen van covid-19 maatregelen, ook in Oeganda en Kenia. Ondanks de covid19 maatregelen konden de opleidingen wel doorgang vinden, alleen gingen de studenten naar kleinere bakkerijtjes waar in kleine groepjes het bakkersvak werd aangeleerd. Op het Bake for Life College de opleiding geven is goedkoper, en hier kunnen meer mensen opgeleid worden tot bakker, maar covid-19 (nood) breekt wet. Hierdoor werden financiële reserves fors aangesproken.

Ook moesten er keuzes gemaakt worden: wanneer de salarissen niet uitbetaald werden, omdat het werk minder werd, is er geen inkomen, en dan gaan de mensen elders op zoek naar ander werk. Met het vertrek van die mensen verdwijnt ook de ‘know how’. Door de salarissen uit te blijven betalen is de ‘know how’ behouden, maar zijn de financiële reserves nog meer aangesproken.

Door die buffer weer aan te vullen, heeft Bake for Life meer kans van voorbestaan en daarmee ook de toekomst van kansarme gehandicapten in Oeganda en Kenia.

Wij zijn dankbaar dat diverse parochies  zich in deze Vastentijd gaan in zetten voor onze stichting.

Wilt u meer weten kijk dan op www.vastenactie.nl