Drie vragen aan...

Renee Pater

1. Sinds wanneer zet jij je in voor BfL en op welke manier doe jij dat?

Ik ben in 2001 naar Ghana geweest waar ik de bouw van de eerste Bake for Life bakkerij in Afrika heb meebeleefd. Tijdens mijn afstudeeronderzoek in Oeganda in 2007 heb ik gekeken hoe Bake for Life zou kunnen werken met het microkrediet principe. In alle enthousiasme is toen ook het KISS project opgestart, inmiddels bekend als BISS. Ik ben super blij dat we BISS in de afgelopen jaren hebben kunnen ontwikkelen tot het succesvolle concept wat het nu is. Dat had ik destijds niet kunnen dromen.

2. Hoe ben jij met BfL in aanraking gekomen?

Uiteraard via mijn moeder.

3. Waarom ben JIJ vrijwilliger voor BfL?

Omdat het een geweldige stichting is die een kans biedt aan kwetsbare mensen. De kans vanuit Bake for Life tezamen met de drive van de mensen zelf om daar iets mee te gaan doen, maakt het dat de Stichting zo succesvol is. We geven geen geld, maar bieden een kans. Dat is ontzettend waardevol.