BISS Micro Enterprise

biss fase 2, april 2016Het project
In de loop van 2016 is de tweede fase van het project, BISS Micro Enterprise, van start gegaan met een test fase. Doel van de tweede fase, is dat succesvolle deelnemers uit fase 1 kunnen doorstromen naar een serieuzere bakkerij en hun business kunnen uitbreiden met een ander assortiment zoals muffins en weddingcakes.

Na lang en veel onderzoek is met behulp van lokale middelen en producenten een eenvoudige oven ontwikkeld die geschikt is voor het bakken van diverse lokale producten. De oven wordt gestookt op briketten van geperst afval of hout en kan overal geplaatst worden.

De doelgroep
Naast de succesvolle deelnemers uit fase 1, bestaat de doelgroep voor deze fase uit:

- Mensen die nu al in een van de bakkerijen van Bake for Life werken
- Studenten van de Bake for Life college die zelfstandig ondernemer willen worden

De opleiding
Voor de tweede BISS fase is opnieuw een training uitgewerkt. Een minimum van 3 kandidaten per bakkerij is nodig om te mogen deelnemen aan deze fase. Op dit moment zijn er 4 BME-groepen aan de slag, waarvan 3 winstgevend. Deze bestaat uit een oven, bakkerij gereedschap en grondstoffen. Een lening die in 36 maanden terug moet worden betaald.

Succes factor: de BISS Box!
Het gemiddelde opleidingsniveau van de deelnemers is niet erg hoog. Bovendien is het verschil tussen mijn en dijn in Oeganda wat minder duidelijk gedefinieerd. Om een groep toch goed in staat te stellen de inkomsten zodanig te verdelen dat grondstoffen betaald kunnen worden, voldoende wordt gespaard voor aflossing en er ook nog een acceptabel inkomen overblijft, is de zogenaamde BISS Box ontwikkelt. Het is een belangrijk hulpmiddel voor het succes van de bakkerijen. De opzet is even eenvoudig als doeltreffend:
  • Iedere BISS-bakkerij groep beschikt over actuele kostprijsberekeningen per product.
  • Na een dag productie en verkoop wordt berekend wat de kosten zijn geweest voor grondstof, brandstof, verpakking etc.
  • Dit bedrag wordt apart genomen van de dagopbrengst en afgestort in een speciaal vak van de BISS Box.
  • Minimaal 1/20 deel van het maandelijkse aflossingsbedrag van de dag inkomsten in een tweede vak van de BISS Box gestort.
  • Wat overblijft is het loon of het salaris voor de groep, dit gaat in het derde vak.

De BISS Box is vergrendeld met 3 hangsloten, iedere deelnemer kan 1 slot openen. Er kan daarom enkel gezamenlijk geld besteed worden wat stelen door 1 persoon onmogelijk maakt. Winstverdeling vindt normaal gesproken wekelijks of maandelijks plaats. In fase 1 van het BISS project is deze methode zeer effectief gebleken. 


Bekijk de video van de eerste training op "Bake for Life college".

Foto's: