BISS Bakeries


thumbnail Logo BISS SmallIn 2007 is Bake for Life gestart met een nieuw project, gebaseerd op het microkredietprincipe, het BISS-project. BISS staat voor Bake it Smart en Simple en hiermee bedoelen wij dat kwetsbare mensen op eenvoudige wijze aan de slag gaan met ondernemerschap.   De vrijwilligers van het BISS-project hebben de positieve en negatieve effecten van ontwikkelingshulp bestudeerd en een concept ontwikkeld dat niet slechts bestaat uit financiering voor de opstart, maar uit een compleet pakket om te kunnen ondernemen.

Er is een bakkerij-franchise formule ontwikkeld waarbij een soort McDonalds voor bakken ontstaat. Op deze manier kunnen mensen ondernemen, terwijl het markt- en productonderzoek al gedaan is.

De 5 kernprincipes van BISS
Microkredieten die moeten worden terugbetaald (microfinanciering)
Hands-on training die ervoor zorgt dat iedereen weet wat hij doet (educatie)
Gezamenlijke inkoop voor een goede winstmarge (operationele steun)
Strikte evaluatie om vroeg problemen te kunnen opsporen (monitoring)
Groeimogelijkheden voor excellente deelnemers (groei)

Hoe is BISS georganiseerd?
BISS is één van de projecten van de stichting Bake for Life. De dagelijkse leiding in Oeganda is in handen van twee Nederlandse Program Managers die zorgen dat de kernprincipes van het project daadwerkelijk behaald worden.

Op dit moment zijn Lukas den Admirant en Maarten Schrooten werkzaam in Oeganda voor BISS. De Program Managers werken samen met diverse lokale organisaties zodat er ook voor lokale verankering wordt gezorgd.  

Het project is opgedeeld in 2 fasen:

1. BISS Bakery Start up
2. BISS Micro Enterprise

Filmpje documentaire BISS bakeries
Foto's: